הרדיוטק

חדשנות זה לא רק הייטק עם יובל עברי

https://www.radiotechnoda.com/podcast-2/episode/732e5e2a/